મિલકત – ધારિણી સોલંકી

અછાંદસ પદ્ય 3869

તને ખબર છે?

મારી મિલકતમાં શું છે?

એ બ્લેન્કેટ

જેમાં હજુ પણ

તારી હૂંફ

મને વીંટળાય છે

એ કોફીનો કપ

જેમાં હજું પણ

છલકે છે

તારા હોઠની ભીનાશ

બાલ્કનીમાં બેસવાની

તારી એ જીદ

હજુ પણ

જીદે ચડેલી છે,

તેં રોપેલા

મોગરામાં

અવાર-નવાર

ઉગતાં ફૂલ

આજે પણ

મારા શ્વાસ

મહેકાવે છે

અને

તેં ખરીદેલી

મોંઘીદાટ ખુશીઓ

જેનું કોઈ

વારસદાર નથી

 

  • ધારિણી સોલંકી

 

 

'પંખ' e-magazine

'પંખ' e-magazine

‘પંખ’ જૂના સાહિત્યને સાથે રાખીને નવા સાહિત્યને પોંખતું ને અલગ-અલગ ફીલ્ડમાં કામ કરતા ગુજરાતી યંગસ્ટર્સનું એક ગ્રુપ છે. ટીમમાં અમુક ડોક્ટરો છે, અમુક એન્જીનીયરો છે. અમારા વચ્ચે એક વાત કોમન છે : ગુજરાતી હોવાનું ગૌરવ.

Made with by cridos.tech