શિલ્પથી નમણી તું પંડે પાતળી છે, હોઠ પર લીધી તો લાગ્યું વાંસળી છે. – સ્નેહી પરમાર

ગઝલ પદ્ય 4196

શિલ્પથી નમણી તું પંડે પાતળી છે,

હોઠ પર લીધી તો લાગ્યું વાંસળી છે.

.

આંખ,પાંપણ બહાર ક્યાય પગ ન મુકે,

કેટલી તારા વગર એ પાંગળી છે!

.

એક નજરે આખું ઘર જોતું રહે છે, 

તું ગરીબ ઘરમાં બચેલી તાંસળી છે.

.

જોઇને સહસા તને ઝૂક્યું છે મસ્તક,

તું તિલક કરવા ઉઠેલી આંગળી છે.

.

પીઠ ફેરવતી પીડા ઉભી રહી ગઈ,

માર્ગમાં તું જ્યાં મને સામે મળી છે.

.

હાથ જોડી મેં બધી નદીઓ વળાવી,

સ્નેહી ! મારી પ્યાસ તો ગંગાજળી છે.

 

  • સ્નેહી પરમાર

 

 

'પંખ' e-magazine

'પંખ' e-magazine

‘પંખ’ જૂના સાહિત્યને સાથે રાખીને નવા સાહિત્યને પોંખતું ને અલગ-અલગ ફીલ્ડમાં કામ કરતા ગુજરાતી યંગસ્ટર્સનું એક ગ્રુપ છે. ટીમમાં અમુક ડોક્ટરો છે, અમુક એન્જીનીયરો છે. અમારા વચ્ચે એક વાત કોમન છે : ગુજરાતી હોવાનું ગૌરવ.

Made with by cridos.tech