ISSUE 49 FEB 21

જૂના અંકો 3463

રસ્તાઓ અચાનક ક્યાંક મળી જાય, ને પછી ક્યાંક છૂટાં પણ પડી જાય. માણસોનું પણ એવું જ! ‘પંખ’નો ઓગણપચાસમો આ અંક વાંચો અને પસંદ આવે તો મિત્રોને પણ મોકલો.

'પંખ' e-magazine

'પંખ' e-magazine

‘પંખ’ જૂના સાહિત્યને સાથે રાખીને નવા સાહિત્યને પોંખતું ને અલગ-અલગ ફીલ્ડમાં કામ કરતા ગુજરાતી યંગસ્ટર્સનું એક ગ્રુપ છે. ટીમમાં અમુક ડોક્ટરો છે, અમુક એન્જીનીયરો છે. અમારા વચ્ચે એક વાત કોમન છે : ગુજરાતી હોવાનું ગૌરવ.

Made with by cridos.tech