Issue 59 February 27

sticky જૂના અંકો 3145

ફેબ્રુઆરી મહિનાનો અંત એટલે કે આપણી રોજીંદી જિંદગીમાં વગર પંખે સુવાથી લઈને ધીમે-ધીમે પંખો શરૂ કરવા સુધીનું પરિવર્તન. આ અંક પણ તમે ‘બે’ પર પંખો રાખીને આરામથી વાંચજો…

'પંખ' e-magazine

'પંખ' e-magazine

‘પંખ’ જૂના સાહિત્યને સાથે રાખીને નવા સાહિત્યને પોંખતું ને અલગ-અલગ ફીલ્ડમાં કામ કરતા ગુજરાતી યંગસ્ટર્સનું એક ગ્રુપ છે. ટીમમાં અમુક ડોક્ટરો છે, અમુક એન્જીનીયરો છે. અમારા વચ્ચે એક વાત કોમન છે : ગુજરાતી હોવાનું ગૌરવ.

Made with by cridos.tech