Issue 60 March 22

sticky જૂના અંકો 10245

ઉનાળાની ગરમીથી આખા શરીરને તો નહીં, પણ આંખો અને હૃદયને ઠંડો કરતો ‘પંખ’નો સાઠમો અંક…

'પંખ' e-magazine

'પંખ' e-magazine

‘પંખ’ જૂના સાહિત્યને સાથે રાખીને નવા સાહિત્યને પોંખતું ને અલગ-અલગ ફીલ્ડમાં કામ કરતા ગુજરાતી યંગસ્ટર્સનું એક ગ્રુપ છે. ટીમમાં અમુક ડોક્ટરો છે, અમુક એન્જીનીયરો છે. અમારા વચ્ચે એક વાત કોમન છે : ગુજરાતી હોવાનું ગૌરવ.

Made with by cridos.tech